Kiến thức về động từ To be trong tiếng Anh - Học ngữ pháp tiếng Anh tại nhà cùng Anh ngữ BIS <

HỌC NGỮ PHÁP TIẾNG ANH TẠI NHÀ CÙNG BIS – BÀI 3: KIẾN THỨC VỀ ĐỘNG TỪ TO BE

Kiến thức về động từ To be trong tiếng Anh sẽ là bài học số 3 trong chuỗi bài viết học ngữ pháp tại nhà cùng BIS. Động từ To be là một chủ điểm ngữ pháp quen thuộc và không kém phần quan trọng đối với các bạn học sinh đang học chương trình tiếng Anh tiểu học.

Sau khi học xong bài học này, các bạn học sinh sẽ nắm được những kiến thức cơ bản nhất về động từ To be trong tiếng Anh: các dạng thức, chức năng và vị trí của động từ To be.

1, Các dạng thức của động từ To be trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, động từ To be có nghĩa là: LÀ, THÌ, Ở. Tùy thuộc vào loại thì và đại từ trong câu mà động từ To be sẽ có thể được chia thành những dạng thức khác nhau.

a, Ở thì hiện tại đơn:

Trong một câu ở thì hiện tại đơn, động từ To be được chia thành AM/IS/ARE. Trong đó:

** AM: Dùng cho chủ ngữ duy nhất là I.

Ví dụ: I am a student. (Tôi là một học sinh.)

** IS: Dùng cho chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít, bao gồm HE, SHE, IT và bất cứ danh từ số ít nào.

Ví dụ: The flower is red. (Bông hoa thì màu đỏ.)

** ARE: Dùng cho chủ ngữ là YOU, WE, THEY và bất cứ chủ ngữ số nhiều nào.

Ví dụ: They are singers. (Họ là ca sỹ.)

Ngay từ khi bắt đầu chương trình học tiếng Anh lớp 1, các bạn học sinh đã được làm quen với các động từ AM/IS/ARE ngay trong những bài học đầu tiên; trong những mẫu câu quen thuộc như: It is a/an ….; There is/are …; This is …; I am ….

b, Ở thì quá khứ đơn:

Trong một câu ở thì quá khứ đơn, động từ To be được chia thành WAS/WERE. Trong đó:

** WAS: Dùng cho chủ ngữ I, HE, SHE, IT hoặc bất cứ chủ ngữ số ít nào.

Ví dụ: I was there yesterday. (Tôi đã ở đó vào hôm qua.)

** WERE: Dùng cho chủ ngữ YOU, WE, THEY hoặc bất cứ chủ ngữ số nhiều nào.

Ví dụ: They were here. (Họ đã ở đây.)

Các bạn học sinh sẽ được học về các dạng động từ To be này khi học về thì quá khứ đơn trong chương trình học tiếng Anh lớp 4, lớp 5.

2, Vị trí của động từ To be trong câu tiếng Anh

Động từ To be được dùng để giới thiệu, mô tả hoặc đánh giá sự vật, sự việc, con người,… Trong một câu, To be sẽ đứng sau chủ ngữ và đứng trước tính từ/danh từ/cụm giới từ (chỉ thời gian, nơi chốn).

Ví dụ để học sinh hiểu rõ hơn về vị trí của To be:

** “To be” đứng trước tính từ: He is very handsome. (Anh ấy rất đẹp trai.)

** “To be” đứng trước danh từ: Ms Hoa is a teacher. (Cô Hoa là một giáo viên.)

** “To be” đứng trước cụm giới từ: The cat is on the table. (Con mèo ở trên bàn.)

Với chương trình học tiếng Anh trẻ em lớp 1, lớp 2, các bạn học sinh sẽ thường dùng động từ To be khi nói về tên, tuổi, cảm xúc, quốc tịch, nghề nghiệp ….

Trên đây là những kiến thức cơ bản nhất về động từ To be trong tiếng Anh. Hy vọng bài học sẽ hữu ích với các bạn sinh; nhất là các bạn đang học tiếng Anh lớp 1, tiếng Anh lớp 2.

XEM THÊM: Các bài học ngữ pháp tiếng Anh khác

Leave Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *