NGUYỄN HOÀNG HÀ NGÂN – LỚP PANDA4-01

” Con là học sinh của cô Chi. Cô Chi dạy con từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh. Cô còn cho con luyện tập hội thoại tiếng Anh mỗi buổi học. Nhờ cô và thầy, giờ con tự tin hơn khi nói chuyện bằng tiếng Anh.”