Bài học tiếng Anh lớp 4 từ Unit 1 đến Unit 3 - Anh ngữ BIS Quảng Ngãi

BÀI HỌC TIẾNG ANH LỚP 4 TỪ UNIT 1 ĐẾN UNIT 3 THEO SÁCH GIÁO KHOA

Tổng hợp từ vựng và mẫu câu từ Unit 1 đến Unit 3 theo Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 4 của NXB Giáo Dục. Mỗi 1 video bài học sẽ giúp con ôn tập những kiến thức quan trọng trong mỗi Unit. Các bạn học sinh lớp 4 có thể sử dụng các video này để ôn tập và học cách phát âm tiếng Anh chuẩn.

Sau đây là video bài học tiếng Anh lớp 4 từ Unit 1 đến Unit 3:

1, Tiếng Anh lớp 4 Unit 1: Nice to see you again

a, Từ vựng:

** Morning: Buổi sáng

**Afternoon: Buổi chiều

** Evening: Buổi tối

** Night: Đêm

** Tomorrow: Ngày mai

** Later: Sau

** Again: Lại, nữa

** See: Gặp, nhìn thấy

** Meet: Gặp

** England: Nước Anh

b, Ngữ pháp:

** Cách chào hỏi và đáp lại lời chào

=> Good morning/ Good afternoon/ Good evening.

=> Nice to see you again.

** Cách tạm biệt và đáp lại lời tạm biệt

=> Good bye/ Bye/ Good night.

=> See you tomorrow/ See you later.

2, Tiếng Anh lớp 4 Unit 2: I’m from Japan.

a, Từ vựng:

** America: Nước Mỹ

**Australia: Nước Úc

** England: Nước Anh

** Japan: Nước Nhật

** Malaysia: Nước Ma-lay-si-a

** Vietnam: Nước Việt Nam

** American: Người Mỹ

** Australian: Người Úc

** English: Người Anh

** Japan: Nước Nhật

** Malaysia: Người Ma-lay-si-a

** Vietnamese: Người Việt Nam

b, Ngữ pháp:

** Cách hỏi và trả lời bạn đến từ đâu

=> Where are you from?

=> I’m from + quốc gia.

** Cách hỏi và trả lời về quốc tịch

=> What nationality are you?

=> I’m + quốc tịch.

3, Tiếng Anh lớp 4 Unit 3: What day is it today?

a, Từ vựng:

** Today: Hôm nay

**Monday: Thứ Hai

** Wednesday: Thứ Tư

** Friday: Thứ Sáu

** Sunday: Chủ Nhật

** English: Môn tiếng Anh

** Tuesday: Thứ Ba

** Thursday: Thứ Năm

** Saturday: Thứ Bảy

b, Ngữ pháp:

** Cách hỏi và trả lời về các thứ trong tuần

=> What day is it today?

=> It’s + name of the day (thứ trong tuần).

** Cách hỏi và trả lời về các hoạt động bạn đã làm trong tuần

=> What do you do on + name of the day (thứ trong tuần).

=> I + (hoạt động) + in the morning/ in the afternoon.

Các bài học tiếp theo trong SGK tiếng Anh lớp 4 sẽ được Anh ngữ BIS tổng hợp và chia sẻ trong các bài viết tiếp theo. Ba mẹ và các bạn học sinh theo dõi và cập nhật để có nguồn tài liệu hữu ích cho việc học và ôn tập tiếng Anh nhé.

Ba mẹ và các bạn học sinh lớp 4 cũng có thể đăng ký và theo dõi kênh Youtube của Anh ngữ BIS để xem được các bài học mới nhanh nhất.


Đăng ký tư vấn và học thử các chương trình học tiếng Anh tại BIS


Tất cả học viên đăng ký đều được tham gia 2 buổi học miễn phí để trải nghiệm thực tế chương trình học tiếng Anh tại BIS.

Đăng ký học thử lớp tiếng Anh

Leave Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *