Chương trình ưu đãi giới thiệu học viên - Dạy Kèm Tiếng Anh BIS

ƯU ĐÃI THƯỜNG NIÊN – GIỚI THIỆU HỌC VIÊN

“Giới thiệu học viên” là chương trình ưu đãi thường niên tại Anh ngữ BIS. Tham gia chương trình, ba mẹ có cơ hội tích lũy ưu đãi lên đến 30% học phí.

Nội dung chi tiết chương trình ưu đãi “Giới thiệu học viên”:

1. Đối tượng áp dụng

Tất cả các học viên đang tham gia các khóa học tại BIS

2. Thời gian ưu đãi

Đây là chương trình ưu đãi thường niên. Học viên được tham gia liên tục trong suốt quá trình học tại trung tâm.

3. Nội dung ưu đãi

Học viên BIS giới thiệu bạn bè đăng ký khóa học tại BIS sẽ được hưởng ưu đãi 5% học phí/học viên. Học viên BIS có thể cộng dồn để hưởng ưu đãi lên đến 30%.

Học viên được giới thiệu tham gia khóa học tại BIS được hưởng ưu đãi 10% học phí.

Chương trình ưu đãi thường niên: Giới thiệu học viên

4. Cách thức tham gia chương trình ưu đãi

*** Bước 1: Nhận 10 phiếu “Giới thiệu học viên” khi đăng ký khóa học.

*** Bước 2: Giới thiệu và tặng phiếu giới thiệu cho người thân, bạn bè chưa là học viên BIS.

*** Bước 3: Học viên được giới thiệu đem theo phiếu giới thiệu khi đến đăng ký khóa học sẽ được giảm 10% học phí.

*** Bước 4: Học viên giới thiệu sẽ được tích lũy ngay ưu đãi 5% học phí cho mỗi lần giới thiệu thành công.

4. Một số lưu ý về chương trình ưu đãi giới thiệu học viên

*** Chỉ áp dụng cho học viên khi đăng ký theo khóa/năm.

*** Mức ưu đãi được cộng dồn tối đa là 30% cho 1 học viên.

*** Không được cộng dồn với các chương trình ưu đãi khác.

*** Giới thiệu chỉ được xem là thành công khi học viên mới đăng ký học và đóng học phí theo khóa.

*** Thời điểm học viên mới sử dụng phiếu giới thiệu, nếu học viên BIS không còn tham gia khóa học nào thì học viên mới vẫn được nhận ưu đãi 10% học phí.

*** Mỗi học viên BIS sẽ được nhận 10 phiếu “Giới thiệu học viên”.

——————————————————–

TRUNG TÂM DẠY KÈM TIẾNG ANH BIS

Chương trình dạy kèm tiếng Anh tích hợp dành cho học viên từ 3-16 tuổi.

Địa chỉ:

*** BIS1: 126 Trương Định, P. Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi
*** BIS2: 235 Nguyễn Công Phương, P Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi

Điện thoại:

*** BIS1: 0255 222 55 99
*** BIS2: 0255 222 58 99

Facebook: https://www.facebook.com/BISdaykemAnhngu/ 

Youtube:   https://www.youtube.com/channel/UCs4I2KW3dSRWvbAiR1j0MHg

Group:      https://www.facebook.com/groups/gocchameanhngubis/

ĐĂNG KÝ NGAY

Chia sẻ ngay