Thẻ: tiếng Anh trung học cơ sở tại quảng ngãi

3 SAI LẦM PHỤ HUYNH CẦN TRÁNH ĐỂ CON HỌC TIẾNG ANH TỐT HƠN Ở BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ

Chỉ chú trọng học ngữ pháp hoặc chỉ học giao tiếp; Chỉ muốn học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài; Chỉ học tiếng Anh khi kỳ thi đến gần hoặc khi có nhu cầu là những sai lầm mà cả phụ huynh và học sinh cần phải tránh để các bạn học sinh có…