LÊ TUỆ NHI – HỌC VIÊN LỚP PANDA4-01

“Cô giáo của con rất dễ thương. Cô giảng bài rất dễ hiểu. Con được cô hướng dẫn rất nhiều trò chơi để ghi nhớ từ vựng. Nhờ cô mà con làm bài kiểm tra tiếng Anh ở trường tốt hơn, điểm cao hơn ạ.”