SỬ DỤNG CÂU HỎI ĐUÔI TRONG TIẾNG ANH

bài viết trước, Anh ngữ BIS đã tổng hợp cho các bạn học sinh những phần ngữ pháp tiếng Anh cơ bản nhất về câu hỏi đuôi. Tiếp theo sẽ là những trường hợp đặc biệt cần biết khi sử dụng câu hỏi đuôi trong tiếng Anh.

Khi gặp các bài tập liên quan đến câu hỏi đuôi hoặc sử dụng loại câu hỏi này trong giao tiếp, bạn sẽ gặp những trường hợp đặc biệt sau:

1 – Mệnh đề trước dấu phẩy có dạng “I am”

=> câu hỏi đuôi sử dụng là “aren’t I”

Ex: I am a student, aren’t I?

2. Mệnh đề trước dấu phẩy sử dụng “Let’s”

=> câu hỏi đuôi sử dụng là “Shall we”

Ex: Let’s go to the party, shall we?

3. Mệnh đề trước dấu phẩy có các từ: seldom, hardly, scarcely, barely, never, no, none, neither

=> câu hỏi đuôi sẽ ở dạng KHẲNG ĐỊNH

Ex: Lan seldom goes to supermarket, does she?

4. Mệnh đề trước dấu phẩy có chủ ngữ là các đại từ: anyone, anybody, no one, nobody, someone, somebody, everyone, everybody, none of, neither of

=> câu hỏi đuôi phải có THEY.

Ex: Someone tasted my dish, didn’t they?

Ví dụ về câu hỏi đuôi

5. Mệnh đề trước dấu phẩy có sử dụng “Let”

=> Trong câu xin phép, câu hỏi đuôi là “will you”

Ex: Let’s us use the phone, will you?

=> Trong câu đề nghị giúp người khác, dùng câu hỏi đuôi “may I”

Ex: Let me help you, may I?

6. Mệnh đề trước dấu phẩy có “Must”

=> Nếu Must dùng để chỉ sự cần thiết, sử dụng “needn’t” trong câu hỏi đuôi

Ex: They must study hard, needn’t they?

=> Nếu Must dùng để chỉ sự cấm đoán, sử dụng “must” trong câu hỏi đuôi

Ex: You mustn’t come late, must you ?

7. Câu cảm thán

=>  Lấy danh từ trong câu cảm thán đổi thành đại từ. Câu hỏi đuôi sử dụng: “am, is, are”

Ex: What a beautiful girl, isn’t she?

8. Mệnh đề trước dấu phẩy có cấu trúc:

“I + think, believe, suppose, figure, assume, fancy, imagine, reckon, expect, seem, feel that + mệnh đề phụ”

=> Lấy mệnh đề phụ làm câu hỏi đuôi

Ex: I think she will do it well, won’t she?

9. Mệnh đề trước dấu phẩy có cấu trúc:

“S (không là “I”) + think, believe, suppose, figure, assume, fancy, imagine, reckon, expect, seem, feel that + mệnh đề phụ”

=> Sử dụng mệnh đề chính làm câu hỏi đuôi

Ex: She thinks he will come, doesn’t she?

10. Mệnh đề trước dấu phẩy có cấu trúc: “It seems that + mệnh đề phụ”

=> lấy mệnh đề phụ làm câu hỏi đuôi

Ex: It seems that you are right, aren’t you?

11. Câu đề nghị

=> Câu hỏi đuôi dùng “Will you hoặc Won’t you”

Ex: Open the door, won’t you?

12. Câu mời

=> Dùng “Won’t you” trong câu hỏi đuôi

Trên đây là tổng hợp 12 trường hợp đặc biệt thường gặp khi sử dụng câu hỏi đuôi trong tiếng Anh. Học và ghi nhớ những trường hợp này, bạn sẽ tự tin làm tốt các bài tập tiếng Anh liên quan.

Tiếp tục theo dõi websitefanpage BIS để cập nhật nhiều những bài tổng hợp kiến thức tiếng Anh mới nhé.

——————————————————–

TRUNG TÂM DẠY KÈM TIẾNG ANH BIS

Chương trình dạy kèm tiếng Anh tích hợp dành cho học viên từ 3-16 tuổi.

Địa chỉ:

*** BIS1: 126 Trương Định, P. Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi

*** BIS2: 235 Nguyễn Công Phương, P Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi

Điện thoại:

*** BIS1: 0255 222 55 99

*** BIS2: 0255 222 58 99

Facebook: https://www.facebook.com/BISdaykemAnhngu/

Youtube:   https://www.youtube.com/channel/UCs4I2KW3dSRWvbAiR1j0MHg

Group:      https://www.facebook.com/groups/gocchameanhngubis/

Leave Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *